Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sieci: Podejście Wielodyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Krzysztof Apt

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

 2. Modelowanie rozumowań abdukcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Urbański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 3. Wartości, zaufanie i podejmowanie decyzji w zakresie zdrowia publicznego

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Elena Popa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Nietrafność epistemiczna a podstawowe problemy epistemologii formalnej

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Leszek Wroński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych

  Konkurs: MAESTRO 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski

 6. Pragmatyczna i epistemiczna wartość informacji. Aspekty teorio-decyzyjne, probabilistyczne oraz empiryczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 7. Teorie modalności epistemicznych i ontycznych z pierwotnym pojęciem zmiany. Rozszerzenia logiki zmiany LC

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Marcin Łyczak

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej