Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjny...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 2. Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego - Polska na tle wybranych krajów UE

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Kaczmarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ryszard Rapacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 4. Modele zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach przemysłów kreatywnych w Polsce oraz w krajach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Olko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 5. Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach pozaunijnych w świetle wybranych teorii wymiany międzynaro...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Kita

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 6. Wpływ integracji europejskiej na spójność ekonomiczną w nowych krajach członkowskich UE

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Rokicki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 8. Wpływ polityki fiskalnej oraz regulacji rynku pracy i rynku produktów na rentowność obligacji skarbowych i poziom długu ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Rzońca

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 9. Majątek a dochody w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w paradygmacie rozwoju zrównoważoneg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksander Grzelak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 10. Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 11. Wpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 12. Wpływ podatku bankowego na rynek międzybankowy w Polsce i pozostałych krajach UE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 13. Wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne w krajach UE. Nowe podejście do testowania fiskalnej teorii poziomu c...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Działaność innowacyjna a konkurencyjność eksportowa firm w nowych krajach członkowskich UE

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jan Michałek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych