Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konstytucjonalizm. Rządy prawa, polityczność i sfera publiczna

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 2. Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w XIX i XX w. (1806-1939) na tle konstytucjonalizmu wolnych miast polskich (Gd...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tadeusz Maciejewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 3. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Wieciech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 4. Konstytucjonalizm refleksyjny jako odpowiedź na kryzys współczesnego konstytucjonalizmu

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 5. Kobiety jako podmioty konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Śledzińska-Simon

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 6. Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Mirosław Granat

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 7. Konstytucjonalizm nieliberalny w Polsce i na Węgrzech.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 8. Spór o wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu politycznego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Gałędek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 9. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Wróbel

  Akademia Leona Koźmińskiego