Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: Paweł Sudra

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 2. Zastosowanie koncentracji miary do badania własności statystycznych układów kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Oszmaniec

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 3. Ucięte wahanie procesu stochastycznego - jego własności i zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Rafał Łochowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 4. Nierówności probabilistyczne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Koncentracja miary i nierówności funkcyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST1

  Kierownik: Bartłomiej Polaczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 6. Badanie procesów Bernoulliego i chaosu Gaussowskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Rafał Martynek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Optymalne nierówności koncentracyjne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Nayar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 9. Koncentracja miary

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Radosław Adamczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 10. Oszacowania dla wektorów i procesów losowych

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Rafał Latała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki