Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Eko-epidemiologia patogenów wektorowanych (Babesia, Theileria, Rickettsia) w strefie ekspansji kleszcza łąkowego Dermace...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Czy w krajobrazie rolniczym występuje efekt rozcieńczenia? Eksperyment terenowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Krzysztof Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 3. Podgatunki i genotypy Francisella tularensis wystepujące w Polsce i na świecie.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: Kamila Formińska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 4. Przyczyny i znaczenie rozprzestrzeniania się kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus (Amblyommidae) i patogenów przez ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Wybrane zakażenia odzwierzęce - gorączka Q, borelioza z Lyme i bartonelozy, jako przyczyna nieodwracalnej niewydolności ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 6. Pasożyty pingwinów z rodzaju Pygoscelis gniazdujących na Szetlandach Południowych, Antarktyka Morska

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Katarzyna Tołkacz

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Dynamika sezonowa zakażeń kleszczy patogenami chorób transmisyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Grzegorz Karbowiak

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Wpływ mikrobiomu kleszczy i koinfekcji na występowanie Borrelia u kleszczy Ixodes ricinus oraz na sukces transmisji kręt...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Renata Welc-Falęciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 9. Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji medycznych w dobie cyfrowej komunikacji

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 10. Fermy jeleniowatych a choroby przenoszone przez kleszcze.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Karbowiak

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 11. Wykorzystanie badań multiomicznych do oceny konsekwencji metabolicznych chorób przenoszonych przez kleszcze

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 12. Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Mariusz Jaskólski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN