Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ integracji gospodarczej na handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z UE-15 w latach 1995-2010...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Patryk Toporowski

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

 2. Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych iz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Stępień

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 3. Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Rzeszutko

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 4. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Jankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 5. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Jaromar Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 6. Modelowanie i integracja danych planistycznych i środowiskowych z wykorzystaniem technologii sieci semantycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iwona Kaczmarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 7. Integracja zasobów kapitału naturalnego z Systemem Rachunków Narodowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Błażej Jendrzejewski

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 8. Proteomiczna analiza interakcji białek wirusa Zika z jąderkowymi białkami komórek gospodarza.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Michał Dadlez

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Identyfikacja czynników wirulencji Streptococcus anginosus

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz

  Narodowy Instytut Leków

 10. Identyfikacja ligandów Mycobacterium tuberculosis wiążących ludzki surowiczy amyloid A (SAA) oraz określenie biologiczne...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Bożena Dziadek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska