Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Własności pierścieni łącznych z wyróżnioną dodatkową strukturą

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Ziembowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 2. Wpływ gradacji kornika drukarza Ips typographus na zasiedlenie i wykorzystanie drzewostanów świerkowych i mieszanych z u...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksander Rachwald

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 3. Przedmioty w rytuale. Interpretacja nomenklatury religijnej i praktyk w starożytnej Grecji

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ioanna Patera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Modelowanie zagadnień dynamiki i stateczności mikroniejednorodnych płyt o funkcyjnej gradacji makrowłasności

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: Magda Kaźmierczak-Sobińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 5. Genomika gradacji - ewolucja neutralna i adaptacyjna u kornika drukarza

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 6. Procesy demograficzne w populacjach świerka z naturalnych lasów regla górnego Karpat Zachodnich objętych gradacjami korn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Michał Adamus

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny