Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zani...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: Marta Kwiatkowska

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 2. Wpływ glifosatu na morfologię, unerwienie oraz kurczliwość macicy niedojrzałych płciowo loszek

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ7

  Kierownik: Aleksandra Karpiesiuk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 3. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Pytlak

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Ocena działania toksycznego glifosatu i jego handlowego preparatu na modelu izolowanych wycinków przewodu pokarmowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magdalena Chłopecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Przedklinicznych

 5. Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie - herbicyd Roundup na torach kolejowych i skutki jego stos...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Olga Bemowska-Kałabun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii