Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Charakterystyka podłoża molekularnego wybranych RAS-opatii w populacji polskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: Magdalena Pelc

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 2. Czy geny jęczmienia HvGSK1.1 i HvGSK1.2 biorą udział w tolerancji na zasolenie i regulacji cech warunkujących plon?

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ9

  Kierownik: Yuliya Kloc

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 3. Badanie funkcjonalne wpływu rzadkich mutacji genu BRAF na rozwój raka wątroby z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Magdalena Śmiech

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 4. Długie niekodujące RNA (lncRNA) jako markery skuteczności terapii u chorych na zaawansowanego czerniaka z mutacja w geni...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jacek Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 5. Zastosowanie techniki SERS do wykrywania mutacji genu BRAF

  Konkurs: FUGA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Aleksandra Jaworska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii