Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projektowanie i synteza próbników Rab GGTazy i ich wykorzystanie do określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylano...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Błażewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 2. Wykorzystanie strategii PROTAC do kontrolowania enzymu transferazy Rab geranylogeranylowej i protein Rab

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Błażewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 3. Ukierunkowana degradacja Rab geranylogeranylotransferazy jako nowe podejście do badania prenylacji GTPaz Rab

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 4. Synteza 2-fosfonokarboksylanów jako potencjalnych kowalencyjnych inhibitorów enzymu Rab geranylogeranylotransferazy

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Joanna Małolepsza

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny