Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania nad selektywnymi markerami do obrazowania aktywnych proteaz serynowych w neutrofilach.

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Badania strukturalne proteinaz o nieznanym mechanizmie katalitycznym. Utworzenie unikatowego zespołu badań strukturalnyc...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Grzegorz Dubin

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 3. Fluoroscencyjne substraty proteinaz neutrolfili: projektowanie, synteza, selekcja metodami chemii kombinatorycznej oraz ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jadwiga Popow - Stellmaszyk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 4. CleavEx - uniwersalny system ekspozycji naturalnych sekwencji aminokwasowych do badania specyficzności enzymów proteolit...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Karolina Płaza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Preparaty dwuskładnikowe w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze

  Konkurs: SONATA 17 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Szałapata

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 6. Projektowanie i synteza stabilnych proteolitycznie i przenikających przez błony komórkowe aktywatorów ludzkiego proteaso...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 7. Wykorzystanie lantanowców w markerach do równoległej detekcji aktywności enzymów proteolitycznych.

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska

 8. Badanie mechanizmów proteolitycznych w pyroptozie, programowanej śmierci komóki, wywołującej reakcję zapalną.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Poręba

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 9. Wykorzystanie enzymów proteolitycznych z niekonwencjonalnych źródeł do otrzymywania peptydów aktywnych biologicznie na b...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Dąbrowska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 10. Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Anna Jarosz-Wilkołazka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii