Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przygotowanie endolizyn fagów środowiskowych specyficznych wobec Klebsiella i określenie ich aktywności bakteriobójczej...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Barbara Maciejewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 2. Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Płotka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 3. Podwyższanie potencjału leczniczego białek terapeutycznych przez specyficzne, planowane modyfikacje na przykładzie bakte...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ6

  Kierownik: Marek Harhala

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 4. Gasdermina jako potencjalny czynnik permeabilizujący zewnętrzną błonę komórkową Pseudomonas aeruginosa i wspomagający ak...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Michał Arabski

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 5. Analiza porównawcza endolizyn kodowanych przez bakteriofagi lityczne wobec laseczek wąglika.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: Aleksandra Nakonieczna

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 6. Zróżnicowanie immunologicznej reaktywności endolizyn jako czynnik determinujący różnice ich przeciwbakteryjnej skuteczno...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk