Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Branding narodowy w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Analiza porównawcza komercjalizacji polityki wizerunkowej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Quirin

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 2. Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: Grzegorz Konat

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 3. Reguły formalne a reguły faktyczne w badaniach ekonomicznych nad konstytucjami krajów postsocjalistycznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Makarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Ekonomia polityczna budowania instytucji w kooperacyjnym ładzie gospodarczym - przypadek Szwecji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Czech

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 6. Wyzwania zarządzania kryzysem w perspektywie ekonomicznej i politologicznej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Cichocki

  Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin"

 7. Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bazyli Czyżewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Zdzisław Puślecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 9. Nierówności ekonomiczne, nierówności polityczne i wyniki gospodarcze: próba spojrzenia z perspektywy Polski lokalnej okr...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce w z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. Stan obecny i rekomendowany

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Waldemar Florczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 11. Przestrzenne aspekty struktur i relacji władzy w lokalnych grupach działania LEADER w Polsce w kontekście koncepcji terr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej

 12. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju - wkład Indii.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Nowik

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne, źródła i konsekwencje na przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tomasz Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 14. Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 15. Życie i śmierć w czasach próby: Bioarcheologiczne studium efektów zmian społeczno-politycznych i klimatycznych na popula...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 16. Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków finansowych - prawna analiza ekonomii po...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Smoleńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Reguły konstytucyjne a polityka gospodarcza i wyniki gospodacze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Ekonomia polityczna crowdfundingu radia

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 19. Społeczności za fortyfikacjami. Ekonomia polityczna mikroregionu Kakucs (Węgry) w środkowej epoce brązu.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 20. Społeczne reprezentacje szczepień a zachowania zdrowotne w perspektywie cyklu życia – implikacje dla tworzenia (behawior...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Idalina Odziemczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Instytucjonalne zmiany użytkowania przestrzeni na obszarach niezurbanizowanych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Justyna Ślawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 22. Polaryzacja polityczna a głosowania nad polityką gospodarczą w parlamencie: analiza dla Polski 2005-2019

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Ekonomiczne determinanty i konsekwencje "populizmu".

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe?

  Konkurs: IDEALAB , panel: HS6

  Kierownik: dr Grzegorz Pochwatko

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze

  Konkurs: GRIEG , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Bocheńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 26. Koncepcja europeizacji absorpcyjnej i transformacyjnej podmiotów subnarodowych na przykładzie lokalnych grup działania w...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 27. Nierówności dochodowe, niestabilność polityczna i obciążenie deficytem

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Jannils

  CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

 28. Stabilność współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Dołzbłasz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 29. Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jerzy Łazor

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 30. Mniejszość polska w krajobrazie społeczno-politycznym Białorusi, Litwy i Łotwy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 31. Powiązania polityczne. Wartość dla przedsiębiorstw i znaczenie ogólnogospodarcze. Perspektywa międzynarodowa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 32. Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 33. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 34. Granice Polski jako zasoby - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Więckowski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Geografii Miast i Ludności

 35. Życie i działalność Ludwika Wołowskiego (1810-1876)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Dobek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 36. Instytucje i współrządzenie lokalne a zmiany zagospodarowania terenu - badanie porównawcze wybranych krajów europejskich...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 37. Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Wąsowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 38. Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku - studium po...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 39. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 40. Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Rewizorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 41. Modelowanie makroekonomicznych skutków reform systemów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 42. Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Żerkowska-Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 43. Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Katarzyna Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 44. Koncepcja globalnych dóbr publicznych a działalność Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Kopiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 45. Wpływ transferów społecznych i kapitału społecznego na zadowolenie osób starszych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Okulicz-Kozaryn

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

 46. Ekonomia polityczna reform agrarnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Błąd

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 47. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 48. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych