Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Efekty i potencjalne mechanizmy działania disulfiramu i nepikastatu w uzależnieniu od morfiny u zwierząt doświadczalnych...

    Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ7

    Kierownik: dr Patrycja Kleczkowska

    Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  2. Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial® Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcz...

    Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ5

    Kierownik: dr hab. Rafał Starzyński

    Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

  3. Analiza przestrzenna efektów L-DOPA na ekspresję genów w korze przedczołowej w mysim modelu choroby Parkinsona

    Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ4

    Kierownik: Anna Radlicka

    Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

  4. Analiza zmienności genów kluczowych w interakcji ziemniaka i Phytophthora infestans

    Konkurs: GRIEG , panel: NZ9

    Kierownik: prof. Jadwiga Śliwka

    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie

  5. Ekofizjologia uczenia się: Wpływ krótko- i długo-terminowych wahań temperatury otoczenia na uczenie się u modelowego gat...

    Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

    Kierownik: dr hab. Joanna Rutkowska

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

  6. Małe zmiany - Wielki efekt: Rola współgry S-palmitylacji i S-nitrozylacji w mysim modelu depresji

    Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ4

    Kierownik: dr hab. Jakub Włodarczyk

    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

  7. Efekty działania hormonów tarczycy w mózgu w zwierzęcym modelu depresji

    Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

    Kierownik: prof. Bogusława Budziszewska

    Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

  8. Modulacja poziomu zmutowanej huntingtyny przez genisteinę w mysim modelu choroby Huntingtona oraz jej efekty na rozwój p...

    Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ2

    Kierownik: Karolina Pierzynowska

    Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

  9. Efekt łącznych podań fluoksetyny i cynku w modelu przewlekłego stresu unieruchomienia u myszy

    Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

    Kierownik: Paulina Misztak

    Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

  10. Badania nad efektami i mechanizmami działania metody głębokiej stymulacji mózgu w dwóch modelach depresji lekoopornej u ...

    Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

    Kierownik: prof. Mariusz Papp

    Instytut Farmakologii PAN