Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Czarnecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 3. Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Juliusz Gardawski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 4. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej w Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Stanisław Lachowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Izabella Main

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 6. Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Helena Ostrowicka

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

 7. Różnice i podobieństwa w organizacji neuronalnej sieci językowej u polskich i amerykańskich dzieci rozpoczynających nauk...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Chyl

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 8. Posiadanie versus brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce oraz w Stanach Zjed...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 9. Dlaczego paraformalność działa. Dyfuzja "chwilówki" w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 10. Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społec...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 11. Środowiskowe, edukacyjne i medialne uwarunkowania witalności języka polskiego wśród młodzieży szkolnej w Ratyzbonie....

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Hanna Pułaczewska

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Instytut Humanistyczny

 12. Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Musiał

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 13. Związki pomiędzy procesowaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie długoterminowe na polskich ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Marecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 14. Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 15. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Tadeusz Bujnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 16. Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Kalisz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 17. Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biogr...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Lebuda

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 18. Wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego w perspektywie przemian mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Kokocińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 19. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Elżbieta Goździak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 20. Edukacja o lokalnym dziedzictwie archeologicznym jako czynnik procesów rozwojowych wybranych gmin w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Pawleta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii

 21. Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych pr...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Perkowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 22. Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przyst...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Boruszak-Kiziukiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 23. Informatycy w centrach outsourcingu usług dla biznesu w Polsce. Socjologiczne studium doświadczenia pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Szymon Pilch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Seksualność a starzenie się – przeoczone zagadnienie. Badanie jakościowe oczekiwań, postaw i zachowań seksualnych wśród ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Gabriela Gore-Gorszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Gospodarstwa domowe w czasach koronawirusa. Praca zawodowa, edukacja i wsparcie w warunkach niepewności

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Piotr Błędowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 26. Meblarstwo poznańskie 1945 – 1989. Edukacja, projektowanie, produkcja.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Korduba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce

 27. Badania porównawcze funkcji międzynarodowych programów kształcenia w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Leek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 28. Żałoba narodowa w dobie powstania styczniowego w kontekście nierówności płciowych we współczesnych polskich podręcznikac...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Daniel Sunderland

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 29. Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne

  Konkurs: GRIEG , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Haman

  Uniwersytet Warszawski

 30. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 31. Mechanizmy selekcji do zawodu nauczyciela. Dowody empiryczne i wnioski dla polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 32. Walki wokół miar. Studium przypadku ewaluacji w naukach biologicznych w Polsce w latach 1990–2020

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Jakub Krzeski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 33. Przyczyny i skutki niedopasowań edukacyjnych i kwalifikacyjnych absolwentów na rynku pracy w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Leszek Wincenciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Danuta Piróg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 35. Filozofia Johanna Heinricha Abichta oraz jego działalność naukowa i dydaktyczna w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (180...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Tomasz Kupś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 36. Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Stryjek

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 37. Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Maja Dobiasz-Krysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 38. Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Mąkosa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

 39. Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadkek polskiej nauki.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Czerniawska-Szejda

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 40. Czynniki determinujące poziom wynagrodzeń w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Strawiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 41. Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 42. Szkolnictwo publiczne w Krzemieńcu w latach 1773 - 1939

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szmyt

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 43. Polityka prawa pracy po początku kryzysu ekonomicznego w Polsce. Segmentacja rynku pracy i naruszenia prawa pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Muszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 44. Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Kü...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych