Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ światła na rozwój i kondycję piskląt ptaków gniazdujących w dziuplach

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Adrian Surmacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Koncepcja struktur kluczowych: wielopoziomowe znaczenie gniazd ptaków jako dowód na istnienie krytycznych komponentów ek...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Ciach

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 3. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji na przykładzie dziuplaków

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mazgajski

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Czynniki warunkujące sukces lęgowy rudzika Erithacus rubecula w warunkach lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: Oliwia Karpińska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych

 5. Czynniki wpływające na wybór miejsc noclegowych u zimujących dziuplaków

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: Jakub Typiak

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN