Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Fiszer

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 2. Mechanizmy selektywnego wyciszania genów chorób poliglutaminowych przez nietypowe siRNA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Fiszer

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 3. Toksyczność RNA w patogenezie chorób poliglutaminowych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maciej Figiel

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 4. Poszukiwanie nowych celów terapeutycznych w chorobach poliglutaminowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Funkcja i dysfunkcja ciągów powtórzeń w transkryptach niekodujących i kodujących białka

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Fiszer

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ2

  Kierownik: Magdalena Dąbrowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Włodzimierz Krzyżosiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 9. Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Magdalena Jazurek-Ciesiołka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN