Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wykorzystanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (IPS) w regeneracji chrząstki stawowej.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Wiktoria Suchorska

  Wielkopolskie Centrum Onkologii

 2. Wpływ czynników wytwarzanych przez chondrocyty na morfologię i reaktywność błony maziowej stawu kolanowego szczura hodow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Iwan

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 3. Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: Katarzyna Łuszczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 4. Nowa nadzieja dla chorych stawów: leczenie oparte na polimerach w celu nasilenia strategii regeneracyjnych u pacjentów z...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ7

  Kierownik: Marta Kędziora

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 5. Ocena wpływu adenozyny zawartej w drukowanych metodą 3D implantach polimerowo-ceramicznych pokrytych hydrożelem na zacho...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

  Kierownik: Rafał Podgórski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 6. Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Trzeciak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 7. Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedz biologiczną i gojenie się struktur kostnych po ste...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Wojciech Wojakowski

  American Heart of Poland SA

 8. Synteza, badanie toksyczności i funkcjonalności wielościennych nanorurek węglowych - podłoża dla inżynierii tkankowej - ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Michał Giersig

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 9. Wpływ terapii przeciwnowotworowych na stabilność genetyczną chondrocytów zróżnicowanych z ludzkich pluripotencjalnych ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewelina Stelcer

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 10. Wpływ kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) na redukcję stresu śródplazmatycznego w komórkach chondrocytów jako nowy po...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ7

  Kierownik: Magdalena Kusaczuk

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej