Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Efekty selekcji obserwacyjnej w fizyce planetoid

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Anna Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 2. Zasoby surowców metalicznych i ich złoża na ciałach macierzystych chondrytów zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: Katarzyna Łuszczek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 3. Wyznaczanie modeli fizycznych najmniejszych planetoid bliskich Ziemi z jednego przelotu

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST9

  Kierownik: Paweł Koleńczuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 4. Badanie powstawania bardzo małych i małych kraterów uderzeniowych (30m - 1.5km średnicy) na Ziemi i ich wpływu na środow...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr Anna Łosiak

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 5. Rozmiary i własności cieplne planetoid

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Anna Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 6. Międzygwiazdowe obiekty w Układzie Słonecznym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST9

  Kierownik: Piotr Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Konrad Kossacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Przegląd nieba i poszukiwanie asteroid bliskich Ziemi przy użyciu metody śledzenia syntetycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST9

  Kierownik: Beata Konacka

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 9. Planetoidy typu V z wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 10. Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 11. Spontaniczny rozpad małych ciał Układu Słonecznego

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST9

  Kierownik: dr Michał Drahus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Rodziny planetek zbliżających się do Ziemi

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Tadeusz Jopek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki