Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ pozawałowej niewydolności serca oraz diety wysokotłuszczowej na ekspresję mRNA i białka receptorów APJ apeliny ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Czarzasta

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 2. Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 3. Wpływ apeliny na funkcje przysadki świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Kisielewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 5. Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: Olena Wojno

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 6. Rola apeliny i chemeryny w wybranych aspektach progresji nowotworu jajnika z wykorzystaniem modelu dwu- i trój-wymiarowe...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Marta Hoffmann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii