Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy adaptacji do warunków niskiej temperatury traw C4: kukurydzy (Zea mays L.) i miskanta olbrzymiego (Miscanthus...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Bilska-Kos

  Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

 2. Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych zasiedlających różne odmiany kukurydzy Zea mays L.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Pisarska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 3. W poszukiwaniu nowych mechanizmów adaptacji kukurydzy do warunków chłodnej wiosny

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Paweł Sowiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii