Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Zbadanie wpływu składu chemicznego matrycy perowskitowej LnAlO3 na właściwości spektroskopowe nanotermometrów luminescen...

    Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

    Kierownik: Wojciech Piotrowski

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  2. Termometria luminescencyjna bazująca na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu

    Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

    Kierownik: dr hab. Łukasz Marciniak

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  3. Badanie wpływu zmian strukturalnych na właściwości luminescencyjne nowych podwójnych perowskitów

    Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST5

    Kierownik: Quan Vu

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  4. Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce c...

    Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

    Kierownik: dr hab. Szymon Chorąży

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  5. Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości

    Konkurs: SONATA 16 , panel: ST5

    Kierownik: dr Dagmara Stefańska

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  6. Biokompatybilne nanocząstki typu NaRExTM1-xF4 łączące funkcje termometrów luminescencyjnych i nanogrzałek do zastosowań ...

    Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

    Kierownik: Kamila Maciejewska

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  7. Termometria luminescencyjna - przekraczanie granic zakresu działania

    Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

    Kierownik: Małgorzata Sójka

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

  8. Kompleksy chromu(III) do konstrukcji bimetalicznych luminoforów czułych na czynniki zewnętrzne

    Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

    Kierownik: Jakub Zakrzewski

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  9. Zbadanie wpływu rozmiaru nanokryształów domieszkowanych Nd3+ na względną czułość termometrów luminescencyjnych wykorzyst...

    Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST5

    Kierownik: Karolina Trejgis

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  10. Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejścowych dla termometrów o wysokiej jasności...

    Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

    Kierownik: dr hab. Łukasz Marciniak

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  11. Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstrema...

    Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

    Kierownik: prof. Mikhail Brik

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

  12. Termometria luminescencyjna bazująca na lawinowej emisji fotonów

    Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

    Kierownik: dr hab. Łukasz Marciniak

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

  13. Termometria luminescencyjna - nowe podejście do zwiększenia zakresu, czułości i dokładności pomiarów

    Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

    Kierownik: prof. Eugeniusz Zych

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

  14. Nanakrystaliczne luminofory do bezkontaktowego pomiaru temperatury

    Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

    Kierownik: dr Łukasz Marciniak

    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk