Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polityka państw przyjmujących wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wnioski dla Polski.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Zimny

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Zarządzania Ryzykiem

 2. Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. W kierunku teorii ugruntowanej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Götz

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 3. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ eksp...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Kaliszuk

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur