Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka procesu pękania żelaza i stopu żelazo cyrkon o strukturze nanokrystalicznej

2014/15/N/ST8/03388

Słowa kluczowe:

nanomateriały metalurgia proszków żelazo segregacja właściwosci mechaniczne pękanie,

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Barbara Romelczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 123 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-04

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony