Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika silnie skorelowanych gazów bozonowych na sieciach optycznych z relatywistyczną dyspersją

2014/15/N/ST2/03459

Słowa kluczowe:

bozonowy model Hubbarda silnie oddziałujące bozony sieci optyczne

Deskryptory:

  • ST2_5: Fizyka gazów i plazmy
  • ST2_13: Termodynamika

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Adam Sajna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 57 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony