Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metoda elektrochemiczną

2014/15/B/ST5/00098

Słowa kluczowe:

nanorurki domieszkowany TiO2

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 089 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony