Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA

2014/15/B/ST2/01959

Słowa kluczowe:

detektory słomkowe elektronika odczytu eksperymenty z wiązkami antyprotonów

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jerzy Smyrski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 681 246 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-25

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony