Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Korelacja genetyczna ropa - gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskich w porównaniu z basenami Wind River i Bighorn (U.S.A., Wyoming-Montana) na podstawie badań geochemii organicznej

2014/15/B/ST10/00131

Słowa kluczowe:

geochemia organiczna izotopy trwałe węgla wodoru i azotu biomarkery geneza ropy naftowej geneza gazu ziemnego wtórne przemiany ropy naftowej wtórne przemiany gazu ziemnego utwory kredowo-dolnomioceńskie Karpaty polskie Karpaty ukraińskie basen Bighorn basen Wind River

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 948 189 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony