Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna

2014/15/B/HS5/01866

Słowa kluczowe:

Demokracja demokracja bezpośrednia instytucje demokracji bezpośredniej Europa Środkowa i Wschodnia transformacja systemowa referendum inicjatywa ludowa

Deskryptory:

  • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
  • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 268 048 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony