Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prasa żydowska na Lubelszczyźnie

2011/03/B/HS2/05191

Słowa kluczowe:

historia prasy prasa żydowska Lubelszczyzna

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS2_4: Bibliologia i informatologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Kopciowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 48 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-06

Czas trwania projektu: 18 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918-1939) IF: 5
  Autorzy:
  Adam Kopciowski
  Czasopismo:
  "Studia Judaica" (rok: 2014, tom: XVII, strony: 28), Wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Adam Kopciowski
  Książka:
  Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik "Lubliner Tugblat" (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 613), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowane