Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały grafenowe do procesów separacji

2014/13/D/ST5/02853

Słowa kluczowe:

grafen tlenek grafenu membrany grafenowe spektroskopia Ramana transmisyjna mikroskopia elektronowa

Deskryptory:

  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Alicja Bachmatiuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 893 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony