Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe biwarstwowe układy białkowe oparte na oddziaływaniach antygen-przeciwciało - charakterystyka fizykochemiczna in situ

2014/13/D/ST4/01846

Słowa kluczowe:

białka biwarstwy oddziaływania antygen-przeciwciało

Deskryptory:

  • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
  • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Wasilewska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 693 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony