Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

2014/15/B/ST8/00180

Słowa kluczowe:

turbulencja intermittencja gupy symetrii Liego funkcjonał Hopfa funkcje gęstości prawdopodobieństwa

Deskryptory:

  • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
  • ST1_7: Grupy Liego i algebry Liego
  • ST3_16: Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Marta Wacławczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 293 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony