Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593.

2014/13/N/HS3/04421

Słowa kluczowe:

księgi sądowe księgi ziemskie księgi grodzkie Kalisz edycja elektroniczna GIS historyczny

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Michał Gochna 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 149 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-02

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony