Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika samogłosek u Polaków uczących się języka angielskiego

2014/15/B/HS2/00452

Słowa kluczowe:

fonetyka akwizycja wymowy języka drugiego język Polski język Angielski

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
 • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Geoffrey Schwartz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 416 616 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Hybrydowe laboratorium językowe ROBOTEL. Za kwotę 75 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Spectral dynamics in L1 and L2 vowel perception IF: 0,23
  Autorzy:
  Schwartz G., Aperlinski G., Jekiel M., Malarski K.
  Czasopismo:
  Research in Language (rok: 2016, tom: 14 (1), strony: 61-77), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/rela-2016-0004 - link do publikacji
 2. Polish listeners' perception of vowel inherent spectral change in L2 English IF: 0,347
  Autorzy:
  Schwartz G., Dzierla J.
  Czasopismo:
  Poznan Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2018, tom: 54, strony: 307-332), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/psicl-2018-0007 - link do publikacji
 3. Dynamic targets in the acquisition of L2 English vowels IF: 0,23
  Autorzy:
  Schwartz G., Aperlinski G., Kazmierski K., Weckwerth J.
  Czasopismo:
  Research in Language (rok: 2016, tom: 14 (2), strony: 181-202), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/rela-2016-0011 - link do publikacji
 4. Refining representations for L2 phonology IF: 1,75
  Autorzy:
  Schwartz G.
  Czasopismo:
  Second Language Research (rok: 2019, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1177/0267658319852383 - link do publikacji
 5. The phonology of vowel VISC-osity - acoustic evidence and representational implications
  Autorzy:
  Schwartz G.
  Status:
  Złożone
 6. Vowel dynamics in the acquisition of L2 English: an acoustic study of Polish learners
  Autorzy:
  Schwartz G., Kaźmierski K.
  Status:
  Złożone