Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych

2014/13/B/ST8/04287

Słowa kluczowe:

cienkie warstwy naprężenia własne modyfikacja mikrostruktury oddziaływanie materiał-krew komórki macierzyste

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Roman Major 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 758 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony