Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion

2014/13/B/ST5/04531

Słowa kluczowe:

ogniwa litowo-jonowe nanokompozyty przewodzące warstwy węglowe stabilność strukturalna interkalacja zol-żel

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Molenda 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 776 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony