Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

2014/13/B/ST5/04144

Słowa kluczowe:

kwadrupleksy RNA modyfikowane oligonukleotydy spektroskopia NMR CD i UV wyciszanie ekspresji genów

Deskryptory:

  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_16: Chemia biologiczna
  • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Zofia Gdaniec 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 891 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony