Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platformy Rosyjskiej, bio- i chemostratygrafia kimerydu

2014/13/B/ST10/02511

Słowa kluczowe:

izotopy tlenu węgla i strontu skład izotopowy "clumped isotopes" węglanów stosunki Mg/Ca i Sr/Ca skamieniałości kalcytowe paleotemperatury zmiany paleośrodowiskowe fauna amonitów

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Hubert Wierzbowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 374 593 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony