Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC

2014/15/B/ST2/00175

Słowa kluczowe:

relatywistyczne zderzenia jądrowe plazma kwarkowo-gluonowa kolektywność saturacja partony korelacje długozasięgowe

Deskryptory:

  • ST2_3: Fizyka jądrowa
  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Bzdak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 292 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony