Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rtęć w środowisku morskim na tle anomalii pogodowych

2011/01/B/ST10/07697

Słowa kluczowe:

rtęć zmiany klimatyczne ekstremalne zjawiska przyrodnicze morza szelfowe spływ lądowy plankton osady powerzchniowe fitobentos zoobentos

Deskryptory:

 • ST10_8: Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)
 • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Bełdowska 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 730 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. czerpacz osadów dennych. Za kwotę 8 200 PLN
 2. Młynek kulowy z agatową misą. Za kwotę 33 074 PLN
 3. Mineralizator mikrofalowy. Za kwotę 82 712 PLN
 4. Automatyczny kolektor opadu mokrego z kontrolą pH i przewodnictwa. Za kwotę 114 363 PLN
 5. Miernik/sonda wielofunkcyjna. Za kwotę 0 PLN
 6. Myjka naczyń laboratoryjnych w stężonych kwasach. Za kwotę 19 803 PLN
 7. Przyrząd do automatycznej kalibracji analizatora gazowej rtęci. Za kwotę 40 799 PLN
 8. Zestaw do sączenia. Za kwotę 10 506 PLN
 9. zestaw do sączenia on-line. Za kwotę 12 177 PLN
 10. Zestaw do re-destylacji kwasów. Za kwotę 19 188 PLN
 11. komputer. Za kwotę 2 480 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Total, methyl and organic mercury in sediments of the Southern Baltic Sea IF: 2,793
  Autorzy:
  J. Bełdowski, M. Miotk, M. Bełdowska, J. Pempkowiak
  Czasopismo:
  Marine Pollution Bulletin (rok: 2014, tom: 87, strony: 388-395), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.marpolbul.2014.07.001 - link do publikacji
 2. Mercury concentration in phytoplankton in response to warming of an autumn e winter season IF: 4,839
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Justyna Kobos
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2016, tom: 215, strony: 38-47), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2016.05.002 - link do publikacji
 3. The influence of cold season warming on the mercury pool in coastal benthic organisms IF: 2,335
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Agnieszka Jędruch, Aleksandra Zgrundo, Marcelina Ziółkowska, Bożena Graca, Karolina Gębka
  Czasopismo:
  Estuarine, Coastal and Shelf Science (rok: 2016, tom: 171, strony: 99-105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
 4. Coastal erosion as a source of mercury into the marine environment along the Polish Baltic shore IF: 2,76
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Agnieszka Jędruch, Leszek Łęczyński, Dominika Saniewska, Urszula Kwasigroch
  Czasopismo:
  Environ Sci Pollut Res (rok: 2016, tom: 23, strony: 16372–16382), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 5. Macrophyta as a vector of contemporary and historical mercury from the marine environment to the trophic web IF: 2,757
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Agnieszka Jędruch, Joanna Słupkowska, Dominka Saniewska, Michał Saniewski
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2015, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11356-014-4003-4 - link do publikacji
 6. Mercury loads into the sea associated with extreme flood IF: 3,902
  Autorzy:
  Dominika Saniewska, Magdalena Bełdowska, Jacek Bełdowski, Agnieszka Jędruch, Michał Saniewski, Lucyna Falkowska
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2014, tom: 191, strony: 93-100), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2014.04.003 - link do publikacji
 7. The Influence of Weather Anomalies on Mercury Cycling in the Marine Coastal Zone of the Southern Baltic—Future Perspective IF: 1,685
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska
  Czasopismo:
  Water Air Soil Pollut (rok: 2015, tom: 226:2248, strony: 09.01.2019), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11270-014-2248-7 - link do publikacji
 8. Hg concentration variability in the zooplankton of the coastal zone of the sea
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Stella Mudrak-Cegiołka
  Status:
  Złożone
 9. Seasonal changes of mercury speciation in the coastal sediments
  Autorzy:
  Jacek Bełdowski, Marta Szubska, Magdalena Bełdowska, Bożena Graca, Katarzyna Jankowska, Ewa Kotlarska
  Status:
  Złożone
 10. The variability of Hg concentration in marine phytoplankton
  Autorzy:
  Bełdowska Magdalena, Kobos Justyna
  Status:
  Złożone
 11. Mercury in suspended matter of the Gulf of Gdańsk: Origin, distribution and transport at the land–sea interface IF: 3,099
  Autorzy:
  Agnieszka Jędruch, Urszula Kwasigroch, Magdalena Bełdowska, Karol Kuliński
  Czasopismo:
  Marine Pollution Bulletin (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.marpolbul.2017.03.019 - link do publikacji
 12. Long-term changes and distribution of mercury concentration in surface sediments of the Gdansk Basin (Southern Baltic Sea) IF: 2,107
  Autorzy:
  Agnieszka Jędruch, Jacek Bełdowski, Magdalena Bełdowska
  Czasopismo:
  Journal of Soils and Sediments , Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęte
 1. Variability of mercury concentrations in sediments and benthos of the coastal zone of Puck Bay (southern Baltic Sea), through the year
  Autorzy:
  A. Jedruch, M. Bełdowska, J. Bełdowski, J A. Zgrundo, M. Ziółkowska, M. Szubska, B. Graca, K. Jankowska, E. Kotlarska, J. Kiełczewska
  Konferencja:
  The 9th Baltic Sea Science Congress (rok: 2013, ), Wydawca: Coastal Research and Planing Institute of Klaipeda University
  Data:
  konferencja 26-30.08.2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Total mercury in surface sediments of the Gdansk Basin.
  Autorzy:
  Jędruch A., Bełdowska M., Falkowska L.,
  Konferencja:
  3rd Young Scientists Conference, World Water Day (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 13-14 March 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Mercury in benthic fauna inhabiting the coastal zone of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea).
  Autorzy:
  Jędruch A., Bełdowska M., Ziółkowska M., Falkowska L
  Konferencja:
  Nordic Environmental Chemistry Conference – NECC (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 11-13 June 204
  Status:
  Opublikowane
 4. Wpływ ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na dopływ rtęci do Zatoki Gdańskiej
  Autorzy:
  A. Jędruch, M. Bełdowska, D. Saniewska, L. Falkowska
  Konferencja:
  Aspekty badań wody w XX i XXI wieku (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 18 październik 2013
  Status:
  Opublikowane
 5. The influence of climate changes on chemical substances cycle in the southern Baltic Sea, on example of mercury
  Autorzy:
  M. Bełdowska, A. Jedruch, J Bełdowski, M. Szubska, J. Kobos, S. Mudrak-Cegiołka, A Zgrundo, M. Ziółkowska, B. Graca, K. Jankowska, E. Kotlarska, J. Kiełczewska, E.
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dioksyny w środowisku – nauka dla zdrowia" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Oceanografii
  Data:
  konferencja 18-18.09.2013
  Status:
  Opublikowane
 6. Toxic metals in surface sediments of the Gdansk Basin (Southern Baltic Sea).
  Autorzy:
  Kłostowska Ż., Jędruch A., Bełdowska M., Bolałek J
  Konferencja:
  17th International Conference on Heavy Metals in the Environment ICHMET (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 22-25 September 2014
  Status:
  Opublikowane
 7. Seasonal variability of mercury concentration in planktonic organisms of the coastal zone of the Gulf of Gdansk (Southern Baltic Sea).
  Autorzy:
  Bełdowska M., Jędruch A., Kobos J., Mudrak-Cegiołka S
  Konferencja:
  17th International Conference on Heavy Metals in the Environment ICHMET (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 22-25 September 2014
  Status:
  Opublikowane
 8. Mercury concentration in the sediments as a function of changing climate in coastal zone of Southern Baltic Sea – preliminary results
  Autorzy:
  M. Bełdowska, A. Jędruch, J. Bełdowsk and M. Szubska
  Konferencja:
  16th International Conference!on Heavy Metals in the Environment (rok: 2012, ), Wydawca: web of science
  Data:
  konferencja 23-27 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 9. Mercury concentration in the coastal zone of Gulf of Gdansk as a function of changing climate– preliminary results
  Autorzy:
  M. Bełdowska, J. Bełdowski, A. Jedruch, M. Szubska, J. Kobos, S. Mudrak-Cegiołka, A Zgrundo, M. Ziółkowska, B. Graca, K. Jankowska, E. Kotlarska, J. Kiełczewska.
  Konferencja:
  The 9th Baltic Sea Science Congress (rok: 2013, ), Wydawca: Coastal Research and Planing Institute of Klaipeda University
  Data:
  konferencja 26-30.08.2013
  Status:
  Opublikowane
 10. Mercury concentrations in phytoplankton and zooplankton in the coastal zone of Gulf of Gdansk, through the year
  Autorzy:
  M. Bełdowska, A. Jedruch, J. Kobos, S. Mudrak-Cegiołka, J. Bełdowski, M. Szubska, A. Lewandowska, L. Falkowska
  Konferencja:
  The 9th Baltic Sea Science Congress (rok: 2013, ), Wydawca: Coastal Research and Planing Institute of Klaipeda University
  Data:
  konferencja 26-30.08.2013
  Status:
  Opublikowane
 11. Coastal erosion as a source of mercury in the marine environment on example of the Southern Baltic Sea
  Autorzy:
  Jędruch A., Bełdowska M.,
  Konferencja:
  17th International Conference on Heavy Metals in the Environment ICHMET (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 22-25 September 2014
  Status:
  Opublikowane
 12. Mercury in the coastal zone of Southern Baltic Sea as a function of changing climate - preliminary results
  Autorzy:
  J. Bełdowski, M. Bełdowska, A. Jedruch, M. Szubska, J. Kobos, A. Zgrundo, B. Graca, S. Mudrak-Cegiołka, M. Ziółkowska, J. Kiełczewska, E. K. Jankowska, E. Kotlarska
  Konferencja:
  The 11th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (rok: 2013, ), Wydawca: ICMGP
  Data:
  konferencja 28.07-2.08.2013
  Status:
  Opublikowane
 13. Variability of mercury concentrations in plankton and benthos of the coastal zone of Southern Baltic Sea through the year
  Autorzy:
  M. Bełdowska, A. Jedruch, J. Bełdowski, J. Kobos, S. Mudrak-Cegiołka, A. Zgrundo, M. Ziółkowska, K. Jankowska, E. Kotlarska, M. Szubska, B. Graca, J. Kiełczewska
  Konferencja:
  The 11th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (rok: 2013, ), Wydawca: ICMGP
  Data:
  konferencja 28.07-2.08.2013
  Status:
  Opublikowane
 14. Influence of weather anomalies on Hg remobilization from sediments in the southern Baltic Sea region
  Autorzy:
  Bełdowska M., Bełdowski J., Jędruch A., Zgrundo A., Ziółkowska M., Szubska M., Graca B, Jankowska K, Kotlarska E.
  Konferencja:
  International Association of Sediments & Water Science IASWS (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 15th - 18th July 2014
  Status:
  Opublikowane
 15. Mercury in sediments and zoobenthos as a function of thermally anomal winter, in the southern Baltic Sea region
  Autorzy:
  Bełdowska M., Jędruch A., Bełdowski J., Ziółkowska M.
  Konferencja:
  International Association of Sediments & Water Science IASWS (rok: 2014, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 15th - 18th July 2014
  Status:
  Opublikowane
 1. Zooplankton in the investigations of mercury in the nearshore waters the Gulf of Gdansk
  Autorzy:
  Stella Mudrak-Cegiołka, Magdalena Bełdowska, Agnieszka Jedruch
  Książka:
  Rtęć w środowisku Identyfikacja zagrożen dla zdrowia człowieka (rok: 2013, tom: 1, strony: 165-170), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. Kierunek zmian w obiegi rtęci w strefie brzegowej południowego Bałtyku na tle anomalii pogodowych
  Autorzy:
  Bełdowska Magdalena
  Książka:
  Rtęć w środowisku Identyfikacja zagrożen dla zdrowia człowieka (rok: 2016, tom: 1, strony: 39-42), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Mercury at coastal zone of Puck Bay (southern Baltic)
  Autorzy:
  Magdalena Bełdowska, Agnieszka Jedruch, Jacek Bełdowski, Marta Szubska, Justyna Kobos, Stella Mudrak-Cegiołka, Bozena Graca, Aleksandra Zgrundo, Marcelina Ziółkowska, Joanna Kiełczewska, Ewelina Lewandowska, Katarzyna Wasowska, Lucyna Falkowska
  Książka:
  Rtęć w środowisku Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka (rok: 2013, tom: 1, strony: 97-103), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowane