Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny

2014/13/B/HS4/03495

Słowa kluczowe:

rozwój lokalny demografia depopulacja starzenie się ludności

Deskryptory:

  • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
  • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
  • HS4_13: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Śleszyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 314 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony