Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt

2014/14/E/NZ8/00165

Słowa kluczowe:

informacja publiczna modele siedliskowe przenikalność krajobrazu wskazówki węwnątrzgatunkowe współwystępowanie drapieżnictwo

Deskryptory:

 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_12: Zoologia
 • NZ8_3: Etologia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym

Jednostka wnioskująca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Piotr Skórka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 999 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-03

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment IF: 1,758
  Autorzy:
  Skórka P., Sierpowska K., Haidt A., Myczko Ł., Ekner-Grzyb A., Rosin Z.M., Kwieciński Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak Ł., Wasielewski O., Graclik A., Krawczyk A.J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegała P., Malecha A.W., Mizera T., Tryjanowski P.
  Czasopismo:
  Current Zoology (rok: 2016, tom: 62, strony: 357-368), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1093/cz/zow069 - link do publikacji
 2. Constant and seasonal drivers of bird communities in a wind farm: implications for conservation IF: 2,18
  Autorzy:
  Rosin Z.M., Skórka P., Szymański T., Tobolka M., Luczak A., Tryjanowski P.
  Czasopismo:
  PeerJ (rok: 2016, tom: 4, strony: 01.01.2019), Wydawca: PeerJ, Inc
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.7717/peerj.2105 - link do publikacji
 3. Sexual differences in food preferences in the white stork: an experimental study IF: 2,221
  Autorzy:
  Kwieciński Z., Rosin Z.M., Dylewski L., Skórka P.
  Czasopismo:
  The Science of Nature (rok: 2017, tom: 104, strony: 39), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00114-017-1457-5 - link do publikacji
 4. Villages and their old farmsteads are hot-spots of bird diversity in agricultural landscapes IF: 5,196
  Autorzy:
  Rosin Z.M., Skórka P., Pärt T., Żmihorski M., Ekner-Grzyb A., Kwieciński Z., Tryjanowski P.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Ecology (rok: 2016, tom: 53, strony: 1363–1372), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/1365-2664.12715 - link do publikacji
 5. Cascading effects of changes in land use on the invasion of the walnut Juglans regia in forest ecosystems IF: 5,81
  Autorzy:
  Lenda M., Knops J., Skórka P., Moroń D., Woyciechowski M.
  Czasopismo:
  Journal of Ecology (rok: 2018, tom: 106, strony: 671-686), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1111/1365-2745.12827 - link do publikacji
 6. Intra- and interspecific abundance of birds affects detection of novel food sources by Great Tits Parus major IF: 0,896
  Autorzy:
  Tryjanowski P., Skórka P., Møller A.P.
  Czasopismo:
  Acta Ornithologica (rok: 2017, tom: 52, strony: 221–231), Wydawca: Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3161/00016454AO2017.52.2.009 - link do publikacji