Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza, w świetle analiz stylistycznych, fizykochemicznych i petrograficznych.

2011/01/B/HS3/02172

Słowa kluczowe:

wczesny okres epoki żelaza ceramika Niż Polski Miedzymorze bałtycko-pontyjskie lasostep ukraiński schyłek kultury łużyckiej

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Marcin Ignaczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 75 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie wnioskowano o zakup aparatury. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska z wczesnego okresu epoki żelaza w Severinìvce, oblast Winnica.
  Autorzy:
  M. Ignaczak, J. Boltryk, O. Šelehan, J. Affelski
  Status:
  Złożone
 1. -
  Autorzy:
  Marcin Ignaczak
  Książka:
  Elementy kulturowe lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza na Niżu Polskim w świetle materiałów ceramicznych (650 - 520/470 BC) (rok: 2016, tom: 1, strony: 325), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane