Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie metodą epitaksji z wiązek molekularnych półprzewodnikowych struktur tunelowych na bazie ferromagnetycznego izolatora (Ga,Mn)N do zastosowań spintronicznych.

2014/12/S/ST3/00549

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST3_7: Półprzewodniki
  • ST3_10: Spintronika
  • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Gas 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 612 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony