Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Delimitacje polsko-litewskie w latach 1492-1565/1566. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych

2014/12/S/HS3/00354

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominik Szulc 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 364 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-17

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony