Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach poznania

2014/12/S/HS1/00343

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
  • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
  • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Gładziejewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 417 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony