Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Myśl moralna oświecenia brytyjskiego w filozofii George'a Berkeleya (1685-1753)

2014/12/S/HS1/00153

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
  • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Szymańska-Lewoszewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 416 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony