Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe materiały hybrydowe oparte o półprzewodniki szerokopasmowe domieszkowane nanostrukturami węglowymi

2013/11/D/ST5/03010

Słowa kluczowe:

półprzewodniki grafen nanorurki węglowe molekularne urządzenia logiczne memrystor

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Podborska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 546 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony