Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

DOMINO - ocena oddziaływania rozpuszczonej materii organicznej na system kwasowo-zasadowy w Morzu Bałtyckim

2014/13/D/ST10/01885

Słowa kluczowe:

system węglanowy system kwasowo-zasadowy alakliczność organiczna pH stała dysocjacji

Deskryptory:

  • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna
  • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Kuliński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 471 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony